Sektörler

Uygunsuzluk Yönetimi Politikamız

Uygunsuzluk Yönetimi Politikamız
  • Mila Lojistik, iç süreçlerinde ve sağladığı hizmetlerde şirket politikalarına, prosedür ve talimatlarına, sözleşmelere, ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve müşteri tarafından tanımlanan gerekliliklere uygunluğun sağlanması için uygunsuzlukların tespiti ve değerlendirilmesi süreçlerine azami özen gösterir.
  • Mila Lojistik, uygunsuzlukların doğru şekilde yönetimini iç ve dış müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik gelişim ve iyileştirme fırsatı olarak görür.
  • Şirketimiz çalışanların sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atacak ve/veya çevrenin zarar görmesine neden olacak uygunsuzlukların ortadan kaldırılmasını, uygunsuzlukların yönetiminde öncelikli husus olarak görür.
  • Tedarikçi ve altyüklenicilerin sağladığı mal ve hizmetlerdeki uygunsuzluklar tanımlanmış teknik özelliklere, sözleşmelere ve müşteri beklentilerine istinaden değerlendirilir. Tedarikçi ve altyüklenicilerin şirket prestiji ve çalışma standartlarının korunmasına özen göstererek, uygunsuzlukların giderilmesinde en uygun çözümleri en kısa sürede uygulaması beklenir.
  • Çalışanlar eğitim ve diğer bilinçlendirme çalışmaları ile uygunsuzlukların tespiti ve giderilmesine yönelik çalışmalara katılım konusunda teşvik edilir.
  • Tespit edilen her türlü uygunsuzluğun kayıt altına alınması,  analiz edilmesi ve düzeltici & önleyici faaliyetlerle giderilmesine azami özen gösterilir.
  • Müşteri tarafından bildiren uygunsuzlukların mümkün olan en kısa sürede değerlendirilip, geribildirim yapılması ve olası uygunsuzlukların önlenmesi tüm birimlerin öncelikli iş hedefidir.
Copyright © 2017 by Mla Lojistik. Tüm Hakları Saklıdır.