Sektörler

Davranış Bazlı Güvenlik Politikamız

Davranış Bazlı Güvenlik Politikamız
  • Mila Lojistik, karayolu taşımacılığı sırasında güvenliği sağlamak, yakıt tüketimi ve bakım maliyetlerini düşürmek suretiyle yüksek kalitede taşımacılık hizmeti sunmak için sürücü davranışlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine azami gösterir.
  • Mila Lojistik, altyüklenici sürücüleri de dahil olmak üzere tüm sürücülerin davranışlarını eğitim, gözlem ve iletişim yoluyla olumlu yönde geliştirerek ve uygulama sürecini takip ederek emniyet performansını artırmayı amaçlar.
  • Davranış bazlı güvenlik uygulamaları sürücü performans sisteminin bir parçasıdır, davranış bazlı güvenlik kilit performans göstergelerinin değerlendirilmesi ve geribildirimler ile sürücü davranışlarında gelişim kaydedilmesi amaçlanır.
  • Eğitim ve geribildirimlerden sonra sürücülerin davranışındaki ek takiplerin sistemin kritik bir parçası olduğu bilinci ile kontroller gerçekleştirilir.
  • Davranış bazlı güvenliğin başarılı bir şekilde uygulanması ve geliştirilmesi için çalışanların aktif katılımı desteklenir, uygunsuzlukların bildirilmesi teşvik edilir.
Copyright © 2017 by Mla Lojistik. Tüm Hakları Saklıdır.