Sektörler

Sağlık, Emniyet, Çevre/kalite (Seç-K) Politikamız

Sağlık, Emniyet, Çevre/kalite (Seç-K) Politikamız
MLA LOJİSTİK tüm faaliyetlerini Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite (SEÇ-K) kriterlerine bağlı olarak etkin bir şekilde yönetmektedir. Faaliyetlerimizi sürdürürken insanların sağlık ve emniyetine, çevreye karşı duyarlılığa mutlak suretle özen gösterir; operasyonlarımızın her adımında Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite (SEÇ-K)  etkenlerini işimizin daima merkezinde görürüz. MLA LOJİSTİK çözüm ortaklarını, emniyet, sağlık, çevre ve kalite politikasına göre belirler. İş yaptığı her yerde geçerli olan kanun, yönetmelik, standart ve kurallara uyar. MLA LOJİSTİK tüm birimlerinin enerji tüketimini, üretilecek diğer atıklarını izleyecek ve denetleyecektir. Böylece doğal kaynakları koruyarak sürdürülebilir gelişme politikalarına aktif olarak katkıda bulunmuş olacaktır.

MLA LOJİSTİK olarak tüm faaliyetlerimizde önceliğimiz insan sağlığı ve can güvenliğidir. İş sağlığı ve Güvenliği kültürü şirket kültürümüzün bir parçasıdır. Çalışanlarımız için daha emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla risk önleyici tedbirler alarak organizasyonumuzdaki tüm süreçler proaktif yaklaşımlarla sürekli olarak kontrol altında tutarız. İş sağlığı ve güvenliği bilincinin hem çalışanlarımızda hem de iş birliğinde olunan firmalarda artırılması amacıyla gerekli tüm önlemleri alırız.

MLA LOJİSTİK bünyesinde tüm çalışmalar, güncel ulusal ve uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına uyumlu şekilde yürütülür. Tüm çalışma alanları ve süreçlerde iş sağlığı ve güvenliği riskleri analiz edilerek, risklerin indirgenmesi veya ortadan kaldırılması sağlanır, geliştirme ihtiyacı bulunan alanlar tespit edilerek gerekli önlemler ve uygulamalar hayata geçirilir, uygun ekipman ve kişisel koruyucu donanımlar eksiksiz ve kesintisiz olarak sağlanır. Acil durum, iş sürekliliği ve iş izin sistemleri ile güvenli çalışma ortamları oluşturulur.

Çalışanların sağlık kontrollerinin işe başladıkları andan itibaren düzenli olarak yapılması sağlanır. Sürekli gelişimin sağlanması için herkesin İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına katılımı teşvik edilir. Çevreye duyarlı olmak ve sosyal sorumluluk bilincini yükseltmek için çalışanlarımızın bireysel gelişimlerine olanak sağlamak politikalarımız arasındadır. Çalışan sağlığı, iş güvenliği, çevre sağlığı için karbon salınımı konularına odaklandık. Hizmetlerimizi gerçekleştirirken tüm uygulanabilir şartlara uymayı, çevreye saygılı ve duyarlı olmayı, bu amaçlarla kurduğumuz kalite, çevre, emniyet ve sağlık yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi ve bu politikanın toplum erişimine açık olacağını taahhüt ederiz.

Zamanı ve kaynakları verimli kullanarak yaptığımız her işte markamızın farkını ortaya koyarak ve en yüksek kalitede lojistik hizmetleri sunarak müşterilerimizin ihtiyaçlarının her zaman bir adım önünde hizmet vermek gayesiyle kalite verimliliğimizi arttırarak, hizmet zincirimizi kontrol altında tutarak uyguladığımız süreçlerimizin performansını tüm sahalarda izleyerek, rekabet gücümüzü arttırıyoruz. Daha yüksek kalitede lojistik hizmeti sağlayabilmek amacıyla spot tedarikçi kullanmıyoruz. İş birliği yaptığımız tüm tedarikçilerimiz kimyasal taşımacılığa uygun ekipman ve yetkinliklere sahip firmalardan oluşmaktadır. Tedarikçilerimizi standartlarını denetler ve takip ederiz. Çalışmaya karar verdiğimizi tedarikçilerimizi güvenlik standartları ile performanslarını periyodik olarak değerlendiriyoruz. Operasyonel riskleri(Ürün hasarları, sabotaj, hırsızlık, depolama ve elleçlemeden doğan hasarlar, araç ve ekipman güvenliği, hava koşulları ve iklimsel riskler… vb.) sürekli analiz ederken,  bu riskleri minimuma indirmek ve güvenlik koşulları maksimize etmek için tüm önlemleri alırız. Müşterilerimizin memnuniyetini tedarikçilerimizle de sağlamak için onların sınırlarını da dikkate alıyor, üzerinde mutabık kalmadıkça taşeronluğa izin vermeyeceğimizi taahhüt ediyoruz.
Bilgilerimizin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerini koruyarak şirketimizin güvenirliğini sürdürmek ve geliştirmek için ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını temin ederek, şirketimizin karşılaşacağı güvenlik ihlallerinin yönetilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayarak, yetkisiz erişimi engellemek için erişim hakları atayarak, çalışanlarımıza bilgi güvenliği eğitimleri sağlayarak ve bilgi güvenliği farkındalığını arttırarak, yetersizlikler tespit edildiğinde, gerekli düzeltme ve iyileştirmelerin gerçekleştirileceğini taahhüt ediyoruz.  Cengiz YILMAZTÜRK
CEO


Copyright © 2017 by Mla Lojistik. Tüm Hakları Saklıdır.