Sektörler

Sosyal Sorumluluk & Ayrımcılık Politikamız

Sosyal Sorumluluk & Ayrımcılık Politikamız
  • Şirketimiz sosyal sorumluluk bilinci ile toplumun sağlık, refah ve mutluluğuna yönelik faaliyetler içerisinde yer almayı bir görev kabul eder.
  • Şirketimiz daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için gönüllü olarak katkıda bulunur.
  • Şirketimiz çalışanlarını sosyal sorumluluk bilincinin oluşması için sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olarak katılmaları konusunda destekler.
  • Şirketimiz çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve özürlülerin hayatlarına olumlu katkı yapmayı hedefler. Bu konulara duyarlı olduğunu vurgular. Bu konulardaki geliştirici projelere destek verir.
  • Şirketimiz, herhangi bir çalışanının cinsel, sosyal ve fiziksel konularda taciz ve rahatsız edilmesini ya da benzer rahatsızlıkları vermesini kesinlikle kabul etmez.
  • Şirketimiz, herhangi bir çalışanının ayrımcılık, dışlama, yıldırma vb. psikolojik tacizlere maruz kalmasını ya da benzer rahatsızlıkları vermesini kesinlikle kabul etmez.
  • Şirketimiz, tüm kişilere/kuruluşlara dil/din/ırk/cinsiyet/kültür/bakış açısı ayrımı gözetmeksizin aynı mesafede durur. Farklılıkların hoşgörü ile karşılandığı ve kabul edildiği bir çalışma ortamı sunar. Şirket çalışanlarından da bu şekilde davranmaları beklenir.
Copyright © 2017 by Mla Lojistik. Tüm Hakları Saklıdır.