Sektörler

İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikamız
  • Mila Lojistik olarak tüm faaliyetlerimizde önceliğimiz insan sağlığı ve can güvenliğidir.
  • Çalışanlar için daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak ve çalışma ortamını ve süreçlerini sürekli olarak iyileştirmek öncelikli iş hedefimizdir.
  • Mila lojistik bünyesinde tüm çalışmalar, güncel ulusal ve uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına uyumlu şekilde yürütülür.
  • İş sağlığı ve Güvenliği kültürü şirket kültürünün bir parçasıdır.
  • Organizasyonumuzdaki tüm süreçler proaktif yaklaşımlarla sürekli kontrol altında tutulur.
  • Acil durum, iş sürekliliği ve iş izin sistemleri ile güvenli çalışma ortamları oluşturulur.
  • Tüm çalışma alanları ve süreçlerde iş sağlığı ve güvenliği riskleri analiz edilerek, risklerin indirgenmesi veya ortadan kaldırılması için gerekli önlemler ve uygulamalar hayata geçirilir, uygun ekipman ve kişisel koruyucu donanımlar eksiksiz ve kesintisiz olarak sağlanır.
  • Çalışanların sağlık kontrollerinin işe başladıkları andan itibaren düzenli olarak yapılması sağlanır.
  • İş sağlığı ve güvenliği bilincinin hem çalışanlarda hem de iş birliğinde olunan firmalarda artırılması ve sürekli gelişim için eğitimler düzenlenir.
  • Sürekli gelişimin sağlanması için herkesin İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına katılımı teşvik edilir.
Copyright © 2017 by Mla Lojistik. Tüm Hakları Saklıdır.