Sektörler

İnsan Hakları, Tarafsızlık Ve Fırsat Eşitliği Politikamız

İnsan Hakları, Tarafsızlık Ve Fırsat Eşitliği Politikamız
 • Şirket çalışanları/müşterileri/tedarikçileri/ortakları/hissedarları ve toplumla olan ilişkilerinde saygılı davranışa önem verir. İlişkide olduğu tüm bireylere hak ettikleri onurlu davranışı gösterir.
 • Şirketimiz tüm faaliyet ve işlemlerini yürütürken, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede durur.
 • Şirketimiz Türkiye Cumhuriyetinin tüm yasa, tüzük ve yönetmeliklerine, insan haklarına saygılı ve bağlıdır.
 • Şirketimiz temsilci, avukat, aracı, danışman gibi kişilerin seçimi ve görevlendirilmesinde iş dürüstlüğünü, güvenilirliğini, tarafsızlığını ve hukuka bağlılıklarını temel esas olarak alır.
 • Şirketimiz iş yaparken tarafsız, adilane kararlar verilmesini engelleyecek veya böyle bir görüntü yaratacak her türlü ilişkiden, etkiden ve etkinlikten uzak durur.
 • Şirket, çalışanlarının önerilerini organizasyon ve süreçlerin geliştirilmesi adına bir fırsat olarak görür.
 • Şirket, menfaatleri gereği ve ticari ahlak anlayışı doğrultusunda, satın alımlarında tedarikçi firmalara talep edilen koşulları açık olarak bildirir ve tüm teklifleri eşit koşullarda değerlendirir.
 • Şirket, tedarikçileri ile olan ilişkilerinde fırsat eşitliğini gözetir.
 • Şirketimiz, çalışanlarının özlük haklarının tam/doğru ve zamanında verilmesini sağlar.
 • Şirketimiz, iş hedefleri ve şirketin rekabet gücünün yanı sıra, çalışanlarının kişisel gelişimini önemser ve bu yönde adımlar atar.
 • Şirketimiz, çalışanlarına dürüstlük, tutarlılık, saygı, güven, sorumluluk gibi değerlerin hâkim olduğu; her çalışanın kendini ifade edebileceği ve geliştirebileceği, verimli ve mutlu bir çalışma ortamı sunar.
 • Şirketimiz, çalışanlarının gönüllü katılım esasına dayalı sosyal faaliyetlerde bulunmalarını destekler.
 • Şirketimiz, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli her türlü teçhizat ve prosedür ile önlemler alır.
Copyright © 2017 by Mla Lojistik. Tüm Hakları Saklıdır.