Sektörler

Güvenlik Politikamız

Güvenlik Politikamız
  • Mila Lojistik olarak, şirket ve altyüklenici çalışanlarının, şirket varlıklarının ve operasyonel süreçlerimizdeki tüm taraflara ait varlıkların korunmasında etkin güvenlik yönetimi uygulamak ana faaliyetlerimizin vazgeçilmez parçasıdır.
  • Mila Lojistik güvenlik uygulamalarını, güvenlik bilincini, etkin olay raporlamasını ve iletişimi teşvik edip, aktif olarak sürdürerek ve tüm uygun kaynakları sağlayarak güvenlik yönetimini destekler.
  • Güvenlik Yönetimini, tüm yöneticilerin ve tüm çalışanların en önemli sorumlulukları arasındadır.
  • Operasyonlarımızda veya faaliyetlerimizde riskleri ortadan kaldırmak ya da mümkün olan en düşük seviyeye getirmek amacıyla tehlike tanımlama ve risk yönetim süreçleri belirlenir ve uygulanır.
  • Adil kültürü hâkim kılarak, açık bir şekilde hukuka aykırı davranış, ağır ihmal, kurallar veya prosedürlere planlı veya kasıtlı uymama durumu olmadığı sürece güvenlik açığı olarak değerlendirilmiş bir durumu rapor eden çalışan hakkında, hiçbir cezai işlem uygulanmaz.
  • Güvenlik stratejilerini ve süreçlerini uygulamak için yeterli beceri ve eğitime sahip insan kaynağının mevcudiyeti sağlanır.
  • Dış kaynaklı olarak tedarik edilen ve faaliyetlerimizi destekleyen sistemlerin ve hizmetlerin, Mila Lojistik güvenlik performans standartlarını karşılaması sağlanır.
  • Şirketimiz, patent, ticari sır, telif hakları, isim ve marka vb. fikri mülkiyetlerini koruduğu gibi, rakiplerinin fikri mülkiyet haklarına da saygı gösterir.
  • Şirketimiz, tedarikçilerinin, müşterilerinin, çalışanlarının ve iş başvurusu yapan adayların bilgilerini (ticari, kişisel vb.) gizler/korur.
Copyright © 2017 by Mla Lojistik. Tüm Hakları Saklıdır.