Sektörler

Eğitim Ve Geliştirme Politikamız

Eğitim Ve Geliştirme Politikamız
  • Mila Lojistik bünyesinde çalışanların gelişmesinin sürekli öğrenme ve bilgilenmeyle sağlanabileceğine inanılır ve öncelikle herkesin sürekli öğrenebileceği, deneyebileceği ve gelişebileceği bir ortamın yaratılması hedeflenir.
  • Kişinin kendini ve işini geliştirmesi, değer yaratması, çalışanın temel sorumluluğu olarak kabul edilir.
  • Çalışanların iş profillerinin gerektirdiği hedeflere ulaşabilmesi ve gelecekteki kariyer gelişimini sağlaması amacıyla yetkinliklerinin (bilgi, beceri ve davranışların) geliştirilmesi hedeflenir.
  • Yönetim, çalışanların kendi uzmanlık alanları içinde tam olarak bilgilendirilmeleri ve bu bilgiyi kullanarak kendilerini ve işlerini geliştirmeleri amacıyla herkese gerekli olanakları sunmayı ve rehberlik etmeyi sorumluluk olarak benimsemiştir.
  • Tüm çalışanlara gelişmeleri için eşit olanak ve fırsat sağlanır.
  • Eğitim faaliyetlerinin kuruluşun iş alanı ve öncelikleri ile bağlantılı yürütülmesi; eğitimlerin kuruluşun stratejik hedefleri ile ilişkili düşünülmesi ve planların bu yönde gerçekleştirilmesi esastır.
Copyright © 2017 by Mla Lojistik. Tüm Hakları Saklıdır.