Sektörler

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız
  • Şirketimiz hem kendi çalışmalarında, hem de tedarikçileri ve iş ortaklarının çalışmalarında çevreyi korumaya azami özen gösterir.
  • Şirketimiz, doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını verimli şekilde kullanır, israfını engeller.
  • Şirketimiz, faaliyetleri sonucunda oluşan atıkları ve her türlü kirliliği kontrol altında tutar; bu konuda belirlenmiş standartlara ve mevzuata uygun hareket eder. Atıkların kaynağında azaltılması için çaba gösterilmesini teşvik eder.
  • Şirketimiz, geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme imkânlarını araştırır ve işletmelerinde bu kazanımlardan yararlanır.
  • Şirketimiz, çalışanların ve taşeron çalışanlarının çevre bilinci kazandırmak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunur.
  • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp doğal kaynakların korunması sağlanır.
Copyright © 2017 by Mla Lojistik. Tüm Hakları Saklıdır.