Sektörler

Altyüklenici & Tedarikçi Politikamız

Altyüklenici & Tedarikçi Politikamız
  • Mila Lojistik mal ve hizmet aldığı firmalara iş ortağı gibi yaklaşır, doğruluk ve dürüstlükten taviz vermez ve yapılan sözleşmelere sadık kalır. Ticari ilişkilerde yükümlülüklerini yapılan sözleşmeler çerçevesinde zamanında ve eksiksiz yerine getirir.
  • Şirketimiz, mal ve hizmet satın alırken, ilgili tüm mevzuata (yasa, tüzük, yönetmelik vb.) uygun hareket eder.
  • Tekliflere, ihale hazırlıklarına veya sözleşme görüşmelerine katılan ilgili şirket çalışanları, muhtemel tedarikçilere ve altyüklenicilere verdikleri tüm ifadelerin, yazışmaların ve beyanların doğru ve gerçek olmasından sorumludur.
  • Şirket, menfaatleri gereği ve ticari ahlak anlayışı doğrultusunda, satın alımlarında tedarikçi firmalara talep edilen koşulları açık olarak bildirir ve tüm teklifleri eşit koşullarda değerlendirir.
  • Şirket, tedarikçileri ve altyüklenicileri ile olan ilişkilerinde fırsat eşitliğini gözetir.
  • Altyüklenicilerin ve tedarikçilerin, faaliyetlerinde ilgili ulusal ve uluslararası kanun ve yönetmeliklere uyacağını kabul ve taahhüt etmesi esastır.
  • Mila Lojistik, altyüklenicilerinin çalışmalarını, çalışanlarının özlük hakları, güvenliği ve sağlığı hususunda ulusal ve uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uyum içinde yürütmesini gözetir.
  • Müşteri beklentilerinin karşılanması hususunda, altyüklenicilerin müşteri tarafından belirlenen kriterlere uyumu sözleşme, yazılı bilgi paylaşımı ve denetim ile sağlanır.
  • Şirketimiz tedarikçilerin ve altyüklenicilerin çalışmalarında çevreyi korumasına azami özen gözetir.
  • Mila Lojistik tedarikçilerinin ve altyüklenicilerinin operasyonel ve ticari verilerini gizler/korur.
Copyright © 2017 by Mla Lojistik. Tüm Hakları Saklıdır.